Bruksanvisning för ArtWords Designer

Hur man tillverkar ett ordspel för Android™

Instruktioner

Nytt Spel

När man startar appen för första gången så kommer man direkt in på "Nytt Spel". Annars kan man trycka på den runda plusknappen högst upp på skärmen eller använda menyn. För att förenkla skapandet så anges en siffra och en färg vid varje rad. Grönt betyder att det är obligatoriskt att konfigurera den inställning som hör ihop med raden. Övriga inställningar är valfria.

Nytt Spel

Varje ordspel skapar man i ett paket. Ett paket är en samling ordspel där många olika spel kan samsas kring ett tema eller något annat gemensamt. Ifall man inte har skapat något paket tidigare så gör man det genom att ange paketnamn. Klicka på raden med Paket.

Paket

Tryck på den runda plusknappen eller använd Nytt Paket i menyn för att skapa ett nytt paket. Ifall du redan har ett paket kan du välja ett i listan nedan istället.

När man skapar ett nytt paket så anger man ett namn. Välj ett namn som är gemensamt för de ordspel du tänker skapa. Jag skriver "Gamla Godingar" och sedan trycker jag på Tillbakaknappen.

Namn

Nästa steg är att ange ett namn för ditt nya ordspel. Tryck på "Namn" raden. Då kommer ett nytt fönster upp där du anger ett namn på ditt nya spel. Mitt spel ska handla om Pac-man så jag skriver "Pacman" och därefter trycker jag på Tillbakaknappen.

Uppdrag

Uppdraget är vad ditt nya spel kommer att gå ut på. Man kan välja mellan fyra olika typer av uppdrag. Klicka på raden med "Uppdrag" så listas de olika typerna:

Jag väljer det första alternativet Hitta alla ord som har med "Pacman" att göra och trycker på Tillbakaknappen.

Konstverk

Därefter är det dags att ange ett konstverk. Klicka på raden med "Konstverk" och ett nytt fönster kommer att visa alla optioner.

Spelbakgrund

Klicka på bilden med huset. Då kan du välja en bild från Galleriet. Den bild du väljer kommer att användas som bakgrund till ditt nya ordspel. Jag väljer en bild på blanka stenar. När du valt bild så visas den nya bilden där bilden på huset tidigare var.

Därefter anger man ett Namn på sitt konstverk. Detta namn visas ifall spelaren vill se information om verket. Namnet kan också användas för sökning på internet, så om du är konstnär kan potentiella kunder hitta information om ditt verk. Jag skriver "Blanka Stenar".

Bredd (cm) och Höjd (cm) är detaljer om ditt verk som brukar vara intressant i konstsammanhang. Eftersom min stenbild inte är ett fysiskt verk så ändrar jag till 0.0 cm på båda.

Som Teknik anger jag Fotografi eftersom mina stenar är ett foto. Om ditt verk hade varit en oljemålning så skulle du angett det istället.

I Skapad anges skapelseåret för verket. I detta fall behöver jag inte ändra eftersom det redan står nuvarande år.

Konstnär är namnet på konstnären som skapade verket. Jag har själv tagit stenbilden så jag skriver mitt eget namn.

Följer publiceringsreglerna blir viktig ifall du vill dela ditt spel med andra på nätet. Tryck på den blå texten för att välja hur ditt förhållande till konstverkets skapare ser ut. I fönstret som då visas väljer du det alternativ som passar bäst. Tryck därefter på Tillbakaknappen så du kommer tillbaka till konstverksinställningarna. Rutan Följer publiceringsreglerna kommer att vara ikryssad ifall det, med hänsyn till de nyss angivna alternativen, är möjligt att dela ditt spel med andra.

Kolumner och Rader

Med dessa två alternativ anges bredd respektive höjd på den bokstavsmall som kommer att användas för att täcka konstverket. Ifall du vill ändra så klicka på raden och välj en annan kolumn eller radstorlek. Tänk på att ju bredare eller högre mall du anger desto mer minne kommer att krävas av spelares enhet.

Färg

Det är här möjligt att ändra den färg som används för att markera ord i ditt ordspel. I fönstret som kommer fram klicka på den färg eller nyans antingen i cirkeln eller i mittentriangeln. Mittentriangeln ändrar färg beroende på var i cirkeln du har tryckt. I den fyrkantiga rutan visas den färg som du har valt. Tryck på Tillbakaknappen när du är nöjd med ditt val.

Färg

Designa en Mall

Använd en mall för att ställa in vilka positioner som det kan placeras bokstäver på i ditt ordspel. När du trycker på Mall hamnar du i ett nytt fönster som visar en mall på hur ditt nya spel kommer att se ut. Istället för bokstäver visas en cirkel på alla platser där det kommer en bokstav när man sedan spelar. På platser utan cirkel kommer inte någon bokstav. För att ändra cirkel/ingen cirkel så trycker man en kort stund på den position man vill ändra. På detta vis kan man designa ordspelet.

Pac-man

Dessa metoder kan användas för att forma mallen:

Tryck på Tillbakaknappen när du är nöjd med din nya mall.

Ifall man ökar Kolumn eller Rad storlek ute i "Nytt Spel" så kommer tomma positioner att läggas till befintlig mall. Ifall man minskar Kolumn eller Rad storlek ute i "Nytt Spel" så suddas eventuella bokstavspositioner utanför storleken på den nya mallen.

Ord

Här anger man sökorden. När man startar spelet kommer dessa ord att placeras ut slumpmässigt i mallen. Tänk på att stava rätt. Man kan skriva både ord och meningar men det du skriver måste rymmas i mallen. Långa meningar kan uteslutas ifall de inte får plats.

Ord

Skriv ett ord. Tryck därefter på Lägg till-knappen. Då läggs ordet till i listan nedanför. Jag skriver orden Hungrig, Labyrint och Piller.

För att ändra ett ord, tryck på det i listan nedan. Ordet fylls då i rutan ovan och du kan ändra det. När du är klar, tryck på Tillämpa för att uppdatera ordet.

För att ta bort ett ord, långklicka på ordet och välj Ta bort i popup-menyn.

När du har angett alla ord, som du vill ska finnas i spelet, tryck på Tillbakaknappen.

Alternativ

Här kan man ange en rad olika regler till hur dina ord ska läggas ut på spelplanen:

Kryssa i de val som ska gälla för ditt spel.

För att göra det enklare för användaren kan man här också välja att avslöja alla eller vissa bokstäver på orden för spelaren.

Ordlista

Antal avslöjade bokstäver:

Placering

Här kan du förhandsgranska hur dina ord kommer att placeras slumpmässigt på spelplanen och hur många som får plats. Ifall du vill ändra på placeringen kan du trycka på Refresh-knappen i aktionbar eller under menyknappen. När du är nöjd med placeringen väljer du Spara placering i menyn. Ifall du inte sparar används ursprungsplaceringen.

Placering

Observera att placeringen ändras per automatik om du går in och ändrar något av tidigare val, så gör alltid placeringsvalet i slutskedet av sin ordspelsdesign.

Resultat

Här kan du konfigurera ett konstverk som visas för användaren som belöning när alla utplacerade ord har hittats. Följ stegen under Konstverk för att konfigurera. Ett standardverk används, ifall du inte anger något.

När ordspelet är klart

När du är klar, tryck på Tillbakaknappen. Appen kommer då att utvärdera alla inställningar och visa eventuella fel. Då får man gå in igen och rätta.

Språk

För att spela ditt nya ordspel, tryck på paketet i listan över tillgängliga spel. Då expanderar paketet och du kan trycka på spelet för start.

För att redigera spelet, långklicka och välj Redigera.

Uppdatera-knappen, i listan över paket, kontrollerar om det finns några paket för nedladdning som andra speldesigners har gjort.

Dela spelet på nätet

När du är riktigt nöjd med alla spel i ett paket och spelen Följer publiceringsreglerna ovan så finns det ett Publicera-val om du långklickar på paketet. Det finns då chans att just ditt paket blir tillgängligt för alla ArtWords ordspelare världen över.

Göra flerspråkiga ordspel

Det är möjligt att översätta dina ordspel till andra språk. Longklicka och välj Redigera på ditt spel och byt sedan språk i menyn. Sedan kan man ange översättningar för texter i spelet till det valda språket i samma rutor där du tidigare konfigurerade texterna. Varje fönster har egna språkval. Appen kommer att varna med rött ifall en översättning inte har angetts.

Språk

Här finns en beskrivning av hur man spelar ditt nya sökordsspel.

Lycka till!

Till appen