Bruksanvisning för Herr Nilssons barnböcker

Interaktiva barnböcker för Android™

Instruktioner

När du öppnar appen visas en lista av böcker som finns tillgängliga på det språk du har valt.

Tryck på bokikonen till vänster om boknamnet för att läsa bokens baksida.

Ladda ned den bok du är intresserad av genom att trycka på Ladda ned.

Medan boken laddas ned visas nedladdningsförloppet. Det är möjligt att göra annat med enheten under nedladdningen. Appen meddelar dig då med en notifikation när boken finns tillgänglig.

När boken är helt nedladdad, tryck på raden med bokens namn. Då kommer du till en sida där du kan välja att Provläsa eller Köpa boken.

Tryck på Provläs för att läsa ett kort utdrag av boken.

Att läsa boken

Boken öppnar sig då på första sidan. Om du har telefonen eller surfplattan i upprätt läge så visas endast en sida åt gången, medan det i horisontalläge visas två sidor samtidigt.

Dra med fingret över sidan så kommer sidkanten att rulla upp och följa med fingret på ett liknande sätt som om den vore en riktig bok. När du har passerat mitten av sidan med fingret kan du släppa, och du har vänt blad till nästa sida.

Vänd blad

Ifall din enhet bara visar en sida åt gången, drar du med fingret åt vänster för att den högra sidan ska skrolla in. När höger sida visas kan du bläddra.

På liknande sätt bläddrar du bakåt i boken. Man bara drar med fingret åt andra hållet.

Medan man provläser visas endast ett kort utdrag ur boken, t.ex. 8 sidor. Detta är för att läsaren ska kunna avgöra ifall man vill köpa boken. Om du vill köpa boken så tryck på Tillbaka.

Köpa en bok

På den sida i appen som visar information om boken kan man också köpa boken. Du får då direkt tillgång till hela boken och den finns därefter alltid tillgänglig digitalt. Det är dessutom miljövänligt eftersom inga träd har gått till spillo vid tillverkningen. För att köpa boken tryck på Köp-knappen och följ därefter Googles vanliga köpprocedur.

När Google har informerat appen (normalt direkt efter köpet) att ditt köp är slutfört tackar vi för ditt köp och knappen Provläs ändras till Läs. Du har då tillgång till alla bokens sidor.

När man har köpt minst en bok kommer det inte längre att visas reklam.

Visa köpinformation

Information om dina köp hittar du med hjälp av menyknappen på sidan som visar bokinformation. Här hittar du bland annat köpdatum, antal och språk.

Till appen