Bilder från Plattkamera

Bild från en mobil (Samsung Galaxy S2 )

Skanna ett dokument

Bild från en mobil

Bild från en mobil (Samsung Galaxy S2 )

Fotografera en målning.

Bild från en mobil

Inställningar (Samsung Galaxy S2 )

Om mobilen/surfplattan är väldigt känslig så kan du ändra inställningar här.

Inställningar